Hemijska ravnoteza

Makicaaa's picture

Na 250 C za reakciju PCl5--PCl3+Cl2 konstanta ravnoteza Kc iznosi 1,80 mol/dm3.U sud zapremine 20 dm3 uneto je 83,3 g PCl5 i zatim zagrejano na 250 C.Izracunati koncentracije PCl5,PCl3 i Cl2 po uspostavljanju ravnoteza.

Hvala unapred!

StojanovicStefan97's picture

Kc= [Cl2]*[PCl3]/[PCl5]

Mr (PCl5)= 208,5

=> n = m/Mr = 0,4 mol (PCl5)

Kolicina Cl2 i PCl3 koja nastaje je jednaka (obelezimo je sa x), a kolicina PCl5 koja ostaje nakon reakcije jeste (0,4-x)mol. Iz toga sledi:

Kc= x*x/(0,4-x)

Dobija se kvadratna jednacina x^2+1,8x-0,72=0, cije je jedino hemijski moguce resenje x=0,3369mol

Dakle nastalo je po 0,3369mol PCl3 i Cl2, a preostalo je i (0,4-0,3369)mol=0,0631 mol (PCl5).

Prema tome koncentracije su jednake:

[PCl3]=[Cl2]= 0,3369/20=0,016845 mol/dm^3

[PCl5]=0,0631/20= 3,155*10^-3 mol/dm^3

Makicaaa's picture

U zbirci su stavili da je resenje PCl5=0,0002 mol/dm3 i PCl3 tj.Cl2 1,98 *10^-2

milicaradenkovic's picture

PCl5--------------------->Cl2+PCl3

K={PCl3}*{Cl2}/{PCl5}

{PCl5}=n/V=0.4/20=0.02 mol/l

{PCl3}={Cl2}=x

{PCl5}=0.02-x

1.8=x*2/(0.02-x)

x*2+1.8*x-0.036=0

x=0.0198 mol/l

{PCl3}rav.={Cl2}rav.=0.0198 mol/l=1.98*10(-2) mol/l

{PCl5}rav.=0.02-0.0198=0.0002 mol/l

StojanovicStefan97's picture

Bravo :) Mehanicki sam skratio zapremine iz konstante ravnoteze, ne razmisljajuci da Ka nije jednako n(PCl3)*n(Cl2)/n(PCl5) :/