Dobijanje alkohola

Cvetic's picture

Sintezom Grinjarovog reagensa iz odredjenog alkil halogenida, a zatim reakcijom dobijenog proizvoda sa odredjenim karbonilnim jedinjenjem nastaje 2,3-dimetilbutanol-2. Koji alkil-halogenid i koje karbonilno jedinjenje mogu biti upotrebljeni u ovoj reakciji?
1) 2-jodpropopan i etanal
2)jodetan i 2metilpropanal
3)jodetan i 3metilbutanon2
4)jodmetan i 3metilbutanon2 (Tacno resenje)
5)2jodpropan i 2metilbutanal

Zasto je jodmetan a ne jodetan? Po kom principu da rastavim alkohol da bih videla mogucnosti za jedinjenja koja su upotrebljena?

jovicjova657's picture

Treba da znas reakciju kako se dobijaju alkohole i probas za svaki i videces da li dobijas odgovarajuci alkohol. I malo pogledas i videces da moze da se shvati i iz alkohola od kojih jedinjenja treba d akrenes.Napisao bih ti reakciju,ali ne moze to ovde.

A mozes i sistemom eliminacije,posto treba da dobijes alkohol koji ima 6 C atoma pa tako i zbir polaznih jedinjenja moraju da imaju ukupno 6 C atoma

1) 2-jodpropan ima 3C atoma i etanal ima 2 to je ukupno 5 C atoma tako da odmah otpada

2) jod etan ima 2 C atoma i 2-metilpropanal ima 4 to je ukupno 6 (moze da bude)

3) jodetan ima 2 C atoma i 3-metil-2-butanon ima 5 to je ukupno 7 tako da ovo nije

4) ima ukupno 6 C atoma ( moze da bude)

5)  imaju ukupno 8 C atoma tako da ovo nije

iz ovoga vidimo da moze da bude ili pod 2 ili pod 4 tacan odgovor i to bez da znamo samu reakciju

e sad ima pravila da ako se krece od formaldehida dobijaju se primarni alkoholi

ako se kree od bilo kog drugog aldehida dobijaju se sekundarni alkoholi

ako se krece od ketona dobijaju se tercijalni alkoholi.

a posto alkohol koji treba da se dobije je teercijalni,onda moramo da krenemo od ketona pa je resenje pod 4 :)