hidroliza

asterix's picture

Za sledeću reakciju treba predvideti smer pomaka hidrolize ako se dodaje HCl:

NO2- + H2O--> HNO2 + OH-

što se točno dešava s vodom u ovok reakciji?