Reakcija cinka sa azotnom kiselinom

MARIJA 84's picture

Koliko se litara gasa izdvaja u reakciji:

HNO3+Zn--------Zn(NO3)2+NO+H20, dejstvom nitratne kiseline na 13g cinka? Zn=65.4

Ja sam ovako sredila jednacinu:

8HNO3+3Zn--------3Zn(NO3)2+2NO+4H20

13gZn=0.2mo

iz proporcije dobijam 0,133mol NO=2,98l a treba da se dobije 11,2l gasa...

Jel moze neko da mi pomogne, ne znam gde gresim?

 

 

kowalsky's picture

Da li ti je negde u zadatku navedeno da se dobija azot-monoksid ili je to tvoja procena?
Cink sa nitratnom kiselinom može dati nekoliko različitih reakcionih proizvoda u zavisnosti od uslova reakcije.

MARIJA 84's picture

tako stoji u zadatku, ja sam samo sredila reakciju....

Krisitan93's picture

Da, nastaje NO ali ako je HNO3 razblazena u protivnom se izdvaja mrko-zuti gas NO2, mozda tu gresis. NO je nepsotojan pa se i on vlo brzo oksiduje u NO2. Proveri sa azot(IV) oksidom.