Razblazivanje

badatchem's picture

Koliko uzeti vode a koliko h2o2 da se pripremi 3% 200ml otopine od 33% h2o2

milicaradenkovic's picture

x= ml H2O2 33%

y= ml vode 0%

x*33+y*0=200*3

x+y=200

x=200-y

33*(200-y)+y*0=200*3

33*y=6600-600

33*y=6000

y=6000/33=181.818 ml vode

x=200-181.81=18.182 ml 33% H2O2