gasne ravnoteže.

nata.peach's picture

Zagrevanjem etana na 1000 K dolazi do uspostavljanja ravnotežne reakcije: C2H6 <--> C2H4 + H2. Formalna konstanta ravnoteže Kp ove reakcije na 1000 K iznosi 14,3 kPa. Izračunati ravnotežni pritisak u sudu ako je početni pritisak etana iznosio 286 kPa.

milicaradenkovic's picture

Milsim da je resenje sledece

C2H6------------>C2H4+H2

Kp=p(C2H4)rav.-p(H2)rav./p(C2H6)rav.

p(C2H6)rav.=p(C2H6)poc.-x

p(C2H4)rav.=p(H2)rav.=x

Kp=x2/(p(C2H6)poc.-x)

14.3=x2/(286-x)

14.3*286-14.3*x=x2

x2+14.3*x-4089.8=0

x=57.2 kPa a drugo resenje je negativno

p(C2H6)rav.=286-57.2=228.8 kPa

nata.peach's picture

Jasno. Ako mogu još jedan na tu temu ovde, da ne otvaram novu.

U sud zapremine 25,0dm3 u kome se nalazio CO2 na 820°C i 210,6 kPa uneto je 45g grafita pri čemu se uspostavila ravnoteža reakcije: C(s) + CO2(g) <--> 2CO(g). Nakon uspostavljanja ravnoteže pritisak u sudu je iznosio 346,8 kPa. Izračunati formalnu konstantu ravnoteže kc ove reakcije na 820°C i stepen reagovanja grafita.

milicaradenkovic's picture

Da li neko zna da uradi ovaj zadatak ja nikako nemogu doci do resenja za Kc koje je 110.