Gvozdje

medvedica's picture

Za odredjivanje sadrzaja ugljenika u gvozdju uzeto  je 1g strugotine i zagrijavano u struji kiseonika.Kiseonik je nakon toga proveden kroz  prethodno izmjerenu cijev,napunjenu kalcijum-oksidom.Nakon zavrsene reakcije doslo je do porasta mase cijevi za 64,6mg.Koliki je maseni udio ugljenika u gvozdju.

rjesenje:maseni udio ugljenika je 1,76%

Hvala