Gvozdje

medvedica's picture

koliko cm3 rastvora kalijum-permanganata koncentracije 0,5mol/dm3 je potrebno za oksidaciju 1,52g gvozdje(II)-sulfata u kisjeloj sredini

rjesenje je 20cm3

hvala

Marija 96's picture

10FeSO4 +2KMnO4 +8H2SO4--->5 Fe2(SO4)3 +K2SO4 +2MnSO4 +8H2O

c=0,5mol/dm3

m(FeSO4)=1,52g

n(FeSO4) =1,52g/152g/mol=0,01mol

n(FeSO4):n(KMnO4)=10:2=5:1

5*N(KMnO4)=n(FeSO4)

n(KMnO4)=0,01/5=0,002mol

V(KMnO4)=n/c=0,002mol/0,5mol/dm3=0,004dm3 

Vjerovatno je pogrešno rješenje