Gvozdje

medvedica's picture

Ferovolfram je legura sa visokim sadrzajem volframa(60%).koja je masa ferovolframa potrebna za dobijanje 2t legiranog celika sa sadrzajem volframa od 12%

rjesenje je 400kg

hvala

 

khaleesi999's picture

mc ( celika) = 2000kg

w1(W) = 12% = 0.12  u celiku

m(volfarma u celiku) = mc * w(W) = 240 kg

__________________

w2(W)= 60%  u ferovolfarmu

m ferovolfarma : m(volfarma u celiku) = 100% : 60%

mf= m(vuc) * 100% / 60%

mf= 240kg* 100 / 60

mf= 400 kg