Razblazivanje rastvora

Suncica's picture

Tableta mase 6 g rastvorena je u 1L vode. Uzet je alikvot od 10 ml, dodano 25 ml reagnesa i razblazeno na 50 ml. Na drugi alikbot od 10 ml dodano je 25 ml reagensa i 1 mikrolitar standarda koncentracije 2 mg/l i razblazeno na 50 ml. Apsorbanse 0,300 i 0,400. Odrediti udio zeljeza!

buduci_student's picture

Ja mislim da je 1,4%