pH

jjelena720's picture

Kolika je pH vrednost 1%-nog rastvora mravlje kiseline gustine 1.002 g/cm3. Kiselinska konstanta HCOOH ima vrednost 1.8*10^-4. 

milicaradenkovic's picture

c=n/V=ms/Mr*V=mr*w/Mr*V=ro*w/Mr=1.002*1000*0.01/46=0.2178 mol/l HCOOH

HCOOH------------->H+ + COOH-

Ka=(H+)*(COOH-)/(HCOOH)

(H+)=(COOH-)=x

Ka=x2/0.2178

1.8*10(-4)=x2/0.2178

x=(koren(0.000039204))=0.00606

(H+)=0.00606 mol/l

pH= -log(H+)=2.203

jjelena720's picture

Hvala.

Mikrotalasna's picture

Mozete li meni pomoci sa ovim zadatkom, isto je pH, pa da ne otvaram novu temu:

Koliko iznosi pH 10^(-5) mol/L hloridne kiseline ako je ona 100% disosovana?

 

Kako da izračunam pH sa ovako malo podataka?

ivance87's picture

Ako je ona 100% disosovala, onda t znači da je sva kiselina prešla u jonski oblik, a pošto ukupna kiselost potiče od H jona onda je pH jednak -log koncentracije kiseline, jer kiselina i H joni stoje u odnosu 1:1, tj. koliko je kiseline, toliko je nastalo jona H. Pa je pH=5.

HCl ---- H + + Cl-

10-5      10 -5

pH = -log 10-5 = 5