Trebam pomoc oko jednog zadatka ne mogu dobiti nikako rjesenje 4.

mare's picture

Koliiko je potrebno mg NaOH za neutralizaciju 10mL rastvora sumporne kiseline,u koje je pH 2,ako je ona 100% disosovana?

 

 

milicaradenkovic's picture

2NaOH+H2SO4--------------->Na2SO4+2H2O

pH=2 pa je c(H+)=1*10(-2) mol/l

H2SO4---------------->2H+ + SO42-

c(H2SO4)=(H+)/2=1*10(-2)/2=5*10(-3) mol/l

n(H2SO4)=c(H2SO4)*V=5*10(-3)*10*10(-3)=0.00005 mol

n(NaOH)=n(H2SO4)*2=0.00005*2=0.0001 mol

m(NaOH)=n(NaOH)*Mr=0.0001*40=0.004 g=4 mg