Reakcije sa natrijum metoksidom

Ancica97's picture

Zasto hlorbenzen ne podlijeze reakciji sa natrijjum metoksidom, a benzilhlorid, alilhlorid, i cikloheksilhlorid da? Kako da znam to i sta uopste nastaje? Hvalaaaaaa :)

milicaradenkovic's picture

Hlorbenzen ne reaguje sa natrijum metoksidom zbog jake veze izmedju hlora i benzenovog prstena. Dolazi do preklapanja p orbitala izmedju benzenovog prstena i slobodnog elektronskog para hlora.