cis-trans

Ancica97's picture

Kako izgledaju cis i trans izomeri 1,3 dibrometena?

ema123's picture

 - trans izomer 

a cis izmer samo zamijeni atom H sa atomom Br na prvom atomu C, i to ti je 1,2 dibrometen , a 1,3 ti ne može biti jer eten ima samo dva atoma ugljika. :D

 

 

Ancica97's picture

jooooj, moja greskaa u citanju zadatka hahahh
hvala ti, ko zna kad bih se sjetila :D