termohemija

ivance87's picture

Na osnovu termohemijske jednačine PbS(s) + 2 O2 (g) ------> PbSO4 (s)  delta H (reakcije) = -825,3 kJ/mol izračunati standardnu entalpiju stvaranja PbS (u kJ/mol), delta fH(PbSO4) = - 925,7 kJ/mol. 

I ovdje dobijem rešenje -100,4 kada oduzmem delta fH - delta rH.. Ali mi i dalje nije jasno zašto? Ima li neke veze što je ovaj kiseonik u gasovitom stanju... 

milicaradenkovic's picture

PbS(s)+2O2(g)------------------>PbSO4(s)

deltaH(reakcije)=deltafH(PbSO4)-2*deltaH(O2)-deltaH(PbS)

deltaH(PbS)=deltafH(PbSO4)-2*deltaH(O2)-deltaH(reakcije)

deltaH(PbS)= -925.7-2*0-(-825.3)= -100.4 kJ/mol