elektrohemija

CileOle's picture

Standardni potencijali elektroda Cu+/Cu i Cu2+/Cu iznose 0,522V i 0,344 V. odrediti standardni redoks-potencijal za proces Cu+ ------>Cu2+ + e-

Rjesenje: Eo Cu2+/Cu+ = 0,166 V

milicaradenkovic's picture

Cu+ + e- ------------->Cu E=0.522 V

Cu2+ + 2e- -------------->Cu E=0.344 V/*(-1)

Cu------------------>Cu2+ + 2e- E= -0.344V

Cu+ + e- + Cu-------------->Cu+Cu2+ + 2e-

E=E1+E2

Cu+------------------>Cu2+ + e-

E=0.522-0.344=0.178 V resenje je pogresno.

 

CileOle's picture

Hvala Vam puno! :)