pH vrednost

yovannah's picture

Zadatak za I godinu:

 Za koliko se razlikuju pH vrednosti rastvora hlorovodonične kiseline koncentracije 0,01mol/dm3 i rastvora koji se dobija kada se u 100cm3 rastvora te kiseline doda 0,1mol sirćetne kiseline? (Ka(CH3COOH) = 1,8*10-5mol/dm3). Uzeti da dodatkom sirćetne kiseline ne dolazi do promene zapremine rastvora.

Rešenje kaže da se razlikuju za 0,06, ali nije dat postupak.
 

buduci_student's picture

To je greska u zbirci razlika je 0,6-0,8

petar7's picture

Ima li postupak zadatka?

buduci_student's picture

Prvi rastvor

pH=-log[H+]

pH=-log[0,01]

pH=-log[10-2]

pH=2

c(H+)=c(HCl)

Rastvor 2

                             CH3COOH ⇔ H3O+ + CH3COO-           

Pocetak 0,1mol 0 0
Promjena -x +x +x
Equilibrium 0,1 mol-x  x

 x

Ka=[H3O][CH3OO]/[CH3OOH]

Ka=[x][x]/0,1-x

Ka=x2/0,1

x2=Ka*0,1

x2=1,8*10-5*10-1

x=sqrt(1,8*10-6)

x=1,34*10-3

pH=-log(x)

pH=2,87

--------------------------------

 Razlika u pH vrijednosti ova dva rastvora

ΔpH=pH2-pH1=2,87-2,0=0,87

 

alexa996's picture

Resenje je tačno.

Prvi rastvor ima pH=2.

Drugi rastvor ima takođe HCl, nije čista sirćetna kiselina.

AcOH<-->AcO- + H+
c(AcOH)=0,1/0,1=1M
1-x..............x..........0,01+x

Ka=1,8e-5=(x*(0,01+x))/(1-x)

Resavanjem ove jednacine se dobija x=1,5553e-3, pa je pH=-log(0,01+1,5553e-3)=1,937. Razlika između ove dve pH vrednosti je oko 0,06.

Pozdrav! :)