razlika izmedju kisele reakcije rastvora i kisele soli

Gimnazijalka 1's picture

Koja je razlika kada mi se u zadatku trazi da zaokruzim supstacu ciji rastvor pokazuje kiselu reakciju i kada se trazi da zaokruzim kiselu so?

Zaokruzite supstance ciji vodeni rastvori pokazuju kiselu reakciju

1.NaHSO4 

2.NaH

3.NaHCO3

4.P4O10

5.N2O3

odgovor pod 1,4,5

jasno mi je zasto su odgovori pod 4 i 5 i zasto 2 nije ali su problem 1 i 3 pa ako neko moze da mi objasni :)

U kom nizu se nalaze samo kisele soli 

1. NH4Cl, NaH2PO4, NaHSO4, CuSO4

2. NaCN, NaCH3COO, NaHCO3, Na3PO4

3. NaHSO4, NH4Cl, NaH2PO4, Al2(SO4)3

4. NaCL, NaNO3, Na2SO4, KNO3

5. NaH2PO4,Na2HPO4, NaHSO4,NaHCO3

odgovor pod 5 

shvatam zasto 2 i 4 nisu,al ako moze objasnjenje zasto 1 i 3 nisu i zasto je  5 odgovor?

milicaradenkovic's picture

Kiselu reakciju pokazuju oni rastvori soli cije je pH<7.4.5 pokazuju kiseku reakciju zato sto su to oksidi kiselina, 1 pokazuje kiselu reakciju jer se dobija jaka kiselina H2SO4  a kod 3 se dobija H2CO3 pa je to slaba kiselina i zato je bazan rastvor.

1 nije zbog CuSO4, 3 nije zbog Al2(SO4)3 a odgovor je pod 5 jer kisele soli su one koje u formuli imaju bar jedan H atom.

Gimnazijalka 1's picture

Ali kod prvog primera pod jedan se dobija i jaka baza NaOH?

milicaradenkovic's picture

Verovatno zbog formule soli je kisela reakcija jer ima H atom u sebi.