elektrohemija

ivance87's picture

Usled protoka struje u toku 2 časa oslobodi se 0,504g vodonika. Koliko će se grama kiseonika osloboditi pri istim uslovima?

Pop.'s picture

Pretopstavljam da struja protice kroz vodu.

Moras da napises prvo reakciju razlaganja vode na kis i vodonik i na osnovu mase vodonika izracunas koliko ti je to molova vodonika. Dalje radis prema hem reakciji, odnosno uklopis tvoj br molova H sa molovima O u IZJEDNACENOJ REAKCIJI

buduci_student's picture

2H2O = 2H2 + O2

n(H2) = 2n(O2)

m(O2) = [ m(H2) * M(O2) ] / 2 * M(H2) = (0,504 * 32) / 2 * 2 = 4,032 g