Empirijska formula

Millen's picture

Ako se sagorevanjem odredjene kolicine nekog ugljovodonika dobije pri istim gasnim uslovima 11,2 l CO2 i 5,6l H2O u gasovitom stanju,empirijska formula tog jedinjenja je

  1. CH2
  2. C2H3
  3. CH
  4. CH4
  5. C3H8.​

Kako se dolazi do resanja ? Unapred hvala!! 

 

milicaradenkovic's picture

CxHy+O2---------------->CO2+H2O

n(CO2)=V(CO2)/Vm=11.2/22.4=0.5mol

n(H2O)=V(H2O)/Vm=5.6/22.4=0.25mol

n(C)=n9CO2)=0.5mol

n(H)=2*n(H2O)=2*0.25=0.5mol

n(C):n(H)=0.5:0.5/:0.5

n(C):n(H)=1:1 i empirijska formula je pod 3 CH.