Stehiometrija

miki1's picture

Koliko iznosi molekulska masa monohidroksilnog zasicenog alkohola ako njegovih 30 g u reakciji sa viskom kalijuma oslobodi 5600 ml vodonika racunato pri standardnim uslovima.

buduci_student's picture

2R-OH + 2K ---> 2R-OK + H2

2 M(R-Oh) :22,4 dm3 = 30g R-OH : 5,6dm3 H2

NAdje se M koje je jednako sa 60 g/mol,iz toga zakljucujemo da je to zapravo jedinjenje: C3H8O