Reakcije

Dr.Ninja's picture

Moze li neko da mi napise reakcije:
1. Hidroliza etil cijanida
2. Adicija cijanovodonika na aldehid i zatim hidroliza da nastane oksi- kiselina
3. Dehidratacija propantriola sa kalijum hidrogen sulfatom
4. Oduzimanje vode iz molekule etanola da nastaje jedinjenje koje polimerizacijom daje polietilen
5. Adicija sumporvodonika na alkene u prisustvu svjetlosti (nastaju merkaptidi)

buduci_student's picture

1.CH3CH2CN(l) + 2 H2O(aq) <---> CH3CH2COONH4(aq)

2.  H-C|||C-H + H-C|||N----Ba(CN)2--->C3H3N (vinil cijanid)

aLI BRATE AKO DA NASTANE OKSI KISELINA, GDE KOG DJAVOLA DA ZAMJENIM O SA S

Dr.Ninja's picture

Tako pise u zadatku..Tacnije : adicijom cijanovodonika na aldehid pa potom hidrolizom nastaje:
1. Alkohol
2. Acil halogenid
3 oksi kiselina
4. Anhidrid
5. Amid
i tacan odgovor je pod 3.

Dr.Ninja's picture

Znas li mozda neku od ovih drugih reakcija? :)