Koncentracije

medicinar97's picture

Koju ko1ičinsku koncentraciju ima 14,2 % rastvor natrijum sulfata? (Na-23; S-32; 0-
16).

 

buduci_student's picture

14,2=142/mr

mr=1000g

n=m/M

n=1000/142=7 mol

c=n/Vm=7/22.4=0,3125 mol/dm3

buduci_student's picture

Imas li resenje

medicinar97's picture

1 mol/dm3.Jedino se moze dobiti tacno ako za gustinu uzmemo 1000kg/m3, c=ro*w/M

milicaradenkovic's picture

Jedino da se nadje gustina 14.2% rastvora Na2SO4 pa da se nadje resenje.

c=n/V=ms/Mr*V=mr*w/Mr*v=ro*w/Mr

gustina 14.2% je 1.13 g/cm3

c=1.13*1000*0.142/142=1.13 mol/l