Elektroliza

ivance87's picture

Ako se priliko elektrolize vodenog rastvora kupri-sulfata na anodi izdvaja 17,6 L kiseonika (mjerenog pri normalnim uslovima), koliko će se grama bakra izdvojiti na katodi?

R: 99,9

Hvala

 

buduci_student's picture

CuSO4 -> Cu2+ + SO42-

Naponski niz:
Cu = 0.340 V
H = 0 V
SO4 = -0.94 V
OH- =1.23 V

Anoda:2H2O(liquid) → O2(gass) + 4H+(aqueous) + 4e-

Katoda:Cu2+(aqueous) + 2e- → Cu(solid)

n(O2)=V/Vm=17,6/22,4=0,7857

n=m/M

m=n*M=0,7857*15,99=12,5636 g O2

---> postaviti proporciju

2 mol H2O---->1mol O2

x mol H2O---->0,7857 mol O2

1 mol Cu2+---->1mol Cu

n(H2O) : n(Cu)=1 :1

Ovdje u reakciji vidimo da ima 2 mola H2O,pa slijedi konacna prporcija

[2 *n(O2)] : n(Cu)=1:1

n(Cu)=1,575 mol

m(Cu)=n*M=1,575 mol *63,546=100 +/- 0,1 g

ivance87's picture

Хвала

Веома детаљно и фино објашњено...

:)

buduci_student's picture

:D