Jedinjenja S

asterix's picture

Zašto reakcijom H2S(g) i O2 ne nastaje SO3 VEĆ SO2 ?

2H2S (g) + 3O2 (g)--> 2SO2(g) + H2O(l)