Stehiometrija

dejanbr1's picture

U 200 cm3 rastvora NaOH koncentracije 0.1 mol/dm3 dodato je 80 mg cvrstog NaOH. Kolika je kolicinska koncentracija dobijenog rastvora (promena zapremine rastvora pri dodatku cvrstog NaOH je zanemarljiva).

Nikako ne mogu da dobijem resenje.

Resenje: 0.110

buduci_student's picture

c(NaOH)=n/V

n(NaOH{aqueous})=c*V=0,2*0,1=0,02 mol NaOH

n(NaOH(solid))=m/M

n=0,08g/40g/mol=0,002 mol

Znaci u rastvoru koji sadrzi 0,02 mol NaOH dodato je 10 puta mannje cvrstog NaOH odnosno 0,002 mol

c=n/V=0,002/0,2=0,01 mol/dm3 Koncentracija cvrstog NaOH u istoj zapremini je 0,01 mol.

Sabiranjem prvobitne koncentracije NaOH u rastvoru zapremine 0,2 dm3 i koncentracije cvrstog NaOH u istom volumenu dobijamo--> Posto je V=V1=V2  V1<V>V2

Slijedi c=c1+c2=0,1+0,01=0,110

buduci_student's picture

Vazno je napomenuti u zadatku:

Volumen konacnog rastvora je konstantan(ne mjenja se)