Hemija

zvjezdica's picture

Da li bi mogli da mi uradite ovo, hitno mi treba.Unaprijed hvala.

1.Koliko cm3 vode treba dodati na 50 cm3 otopine glukoze masene koncentracije 2g/dm3 da se dobije otopina cija je koncentracija 0,002 mol/dm3? Rjesenje je 227,78 cm3

2.Hemoglobin ulazi u sastav eritrocita,a sadrzi,prema analizi suhe materije 0,328% Fe. Relativna molekulska masa željeza je 55,85.

a) Izracunaj najmanju molarnu masu hem.

b) Ako 160 g hemoglobina rastvoreno u 2dm3 vode ima osmotski pritisak od 2,63kPa na temp. 4 *C,izracunati stvarnu molarnu masu hemoglobina. Rjesenja su : a)17027g/mol  b) 62 992,13 g/mol

buduci_student's picture

V=50 cm3 C6H12O6=0,05dm3

ro=2g/dm3

ro=m/V

m=ro*V=0,05*2=0,1 g glukoze

n=m/M

n=0,1/180=5,5*10(-4)

c=n/V

v=n/c

v=0,2775dm3=277,5cm3

buduci_student's picture

@ zadatak cu uraditi sjutra ujutru oko 8 :D

buduci_student's picture

2.

a) 0,328/100=0,00328

55,25/(0,00328)=17027 g/mol

b) p=c*i*R*T

p=2630 N/m2

i-1 posto je hemoglobin ne-elektrolit

R- gasna konstanta 8,3145 J/mol*K

T-temperatura T=c +273,15 =277,15

c=p/i*R*T

c=2630/8,31*277,15

c=2630/2303,1165

c=1,142mol/m3

1.c=n/V

2.n=m/M

Uvrstimo  drugu formmulu u prvu---> c=(m/M)/(V/1) ,kao sto viditie ovo je dvojni razlomak dobijamo:

c=m/M*V

c*M*V=m

M=m/c*V

M=160g/1,142 * 0,002

M=160/0,002284

M=70052,53 g/mol