Puferi

Srdjan95's picture

Koliko puta se smanjuje koncentracija H+ jona u rastvoru mravlje kiseline,koncentracije 0,2 mol/dm3,ako se u 1dm3 tog rastvora doda 0,1 mol natrijum formijata?Ka(HCOOH)=1,7*10(-4)

RESENJE:16,67 PUTA

buduci_student's picture

Ka=[H]2/x

[H]2=Ka*x

[H]=sqrt(1,7*10-4*0,2)

[H]=sqrt(0,34*10-4)

[H]=0,00583 koncentracija H jona u mravljoj kiselini

pH=pKa + log[HCOONa]/[HCOOH]

pH=3,77 + log [0,1]/0,2]

pH=3,77 -0,3=3,47

[H]rastvora=0,0003388

xputa=0,00583/0,000338844=17,1 puta

Ima li ko drugacije da uradi ovaj zadatak

Srdjan95's picture

ma to je to

Srdjan95's picture

ne mora bit u glavu tacno

buduci_student's picture

i ja tako mislim