kvantitativni aspekti hemijskih reakcije

andjela555's picture

Pozz. Da li moze pomoc oko postupka ova dva zadatka

1) koliko se atoma kiseonika nalazi u 9 cm3 vode (rj3*10^23 atoma)

2) odredi zareminu tecne vode koja sadrzi 3 * 10 ^23 atoma vodonika(rj 4,5 cm3)

buduci_student's picture

1)

H2+1/2O2--->H2O

2H2+O2-->2H2O

ro=m/V

m=ro*V

m=1g/cm3*9cm3

m=9g

n(H2O)=m/M

n=9g/18 g/mol

n=0,5 mol H2O,pa ce toliko molova biti i kiseonika

n=N/Na

N=n*Na

N=0,5*6*1023=3*1023 atoma kiseonika

buduci_student's picture

H2+1/2O2--->H2O

2H2+O2-->2H2O

n(H)=N/Na

n(H)=3*1023/6*1023

n(H)=0,5 mol

n=m/M

m=n*M=0,5*1=0,5 g

--->postaviti proporciju( odnos vodonika i kiseonika u vodi)

n(H) : n(O)= 2 :1

0,5 mol H : n(O)=2:1

n(O)=0,5/2=0,25 mol

n(O)=m/M

m=n*M=0,25 mol * 16 g/mol=4 g

m(H2O)=m(H) + M(O)=4,5g

ro=m/V

V=m/ro

V=4,5 g/1 g/cm3

V=4,5 cm3

andjela555's picture

hvala. samo mi nije jasno kod dugog zadatka zbog cega nije n=0.5*2, zbog cega ne uzimamo molarnu masu kiseonika kao 2g\mol

buduci_student's picture

Imamo 3 * 1023 atoma vodonika a ako bi racunali s molarnom masom od H2 odnosno 2 g/mol to bi znacilo da imamo dvostruko vise atoma, uvjek se racuna  kod Avogardovog broja kolicina elementa u jedno-atomskom obliku

andjela555's picture

A da li sam mogla da 3 * 10 ^23 atoma vodonika pretvorim prvo u molekule dakle N=1.5 *10 ^23 molekula H, pa onda n=N|Na=0. 25 mola,  n=m\M, odavde m=0.25mol*2g\mol=0.5 g vodonika

buduci_student's picture

U sustini moze .

andjela555's picture

Zahvaljujem :)

buduci_student's picture

Nista