Takmicenje- hemicar mjeseca (Svet hemije)

buduci_student's picture

U saglasnosti sa minornm djelom administratora ovog sajta odlucili smo da napravimo jedno malo takmicenje,koje bi sadrzalo sledece teze:

Postavljanje tezeg problemskog zadatka na forumu  svake nedelje, i ona individua koja resi najvise zadataka u toku 1 mjeseca, biva proglasena za hemicara mjeseca. Naravno uz to ce uslediti i jedna mala nagad.Problemski zadatak ce biti prevashodno baziran u teorijskom smislu , mora se uraditi samo na osnovu hipotetickih dokazivanja i/ili zakona koji bi eksponirali egzaktnu konkluziju participanata tog "takmicenja", zadatak ne bi trebao da sadrzi teze koje zahtjevaju eksperimentalnu/laboratorijsku upotrebu.
Odluceno je da: zadatak mora biti tezeg nivoa, ne ono kao npr. koliko ima molekula u 10 ml rastvora HCl pH vrijednost 2. Nego zadatak mora biti tipa kao sto su na Internacionalnim olimpijadama henije ili iz fakulteta.

Zadatak ove nedelje glasi:

Imamo 1 g uzorka koji se sastoji od smese Zn, Mg, i Al. Kada tacno pola ovog uzorka izreaguje sa viskom H+ jona, stvara se Zn 2+ jon, Mg 2+ jon i Al 3+ jon pri cemu se oslobadja 0,0125 mol vodonika. Druga polovina uzorka reaguje sa viskom kiseonika i stvara se ZnO, MgO i Al2O3. Tezina ovog proizvoda je 0,717g. Od cega se sastojao ovaj uzorak na pocetku ? Jos jedan podatak: na pocetku ukupan broj svih atoma iznosi N=1,520000000000000000000000 [1,52 • 10 (exp) 22]

Rjesenje zadatka mozete poslati na e-mail: kadirsabanadzovic_@hotmail.com

Onaj ko resi ovaj zadatak u najkracem vremenskom periodu ce biti proglasen za pobednika ovog mjeseca. Svi imaju pravo da ucestvuju u ovoj kompeticiji. Srecno.

buduci_student's picture

Novi zadatak je postavljen gore.