Atomni slojevi-planimetrija

buduci_student's picture

Na plocicu povrsine 20 cm2 elektrolizom je nanesen sloj nikla kojemu je masa bila 5mg.Kolika je debljina nanesenog sloja ako je gustocanikla 8,9 g/cm3. Koliko je atomnih slojeva priblizno naneseno ako pretpostavimo da je radijus atoma nikla 140 pm?

Rjesenje: x (tilda) 1000

buduci_student's picture

Ja sam isao predpostavkom da je atom savrsenog sfernog oblika (V=(4*r3*pi)/3) znam da nikl ima kubicnu strukturu  ( probao sam sa V=a3)i predpostavio samda je plocica kvadratnog oblika odnosno da su sve strane jednake i da,sto bi znacilo da svaka ima duzinu od 4,47 cm. Ali ne dobijam rezultat. Tim racunom sam dobio da ima u jednom sloju 109,4*109 atom, da je zapremina jednog atoma 11,488*10-15 cm3, a citava zapremina koju zauzimaju atomski slojevi je: 0,0005618 cm3

alexa996's picture

Pretpostavka, da bi uradio zadatak, jeste da je pločica dvodimenzionalna (tj. da ima samo dužinu i širinu), a ti joj nanosiš elektrolizom Ni na treću dimenziju, visinu, i praviš kvadar (u specijalnom slučaju kocku, ako je pločica oblika kvadrata, ali to je potpuno nebitno).

5 mg nikla, po gustini, odgovara zapremini od 5,62*10-4 cm3. Pošto je ovde zapremina = površina osnove (pločice) * visina (debljina pločice), onda je debljina 5,62*10-4/20=2,8*10-5 cm.

Broj atomnih slojeva (N) * prečnik nikla (koji je sfera) bi logično trebalo onda da da debljinu kvadra. Dakle N*140*2*10-12=2,8*10-7, odakle je N=1000. :)

buduci_student's picture

Aaa hvala.