stehiometrija

mlata's picture

Smeša magnezijum-oksida i magnezijum-karbonata pri žarenju gubi 23% svoje mase. Izračunati koliko procenata magnezijum-oksida, a koliko procenata magnezijum-karbonata sadrži ova smeša.

Rešenje MgO56%; MgCO44%.

 

Marija 96's picture

MgCO3 ----> MgO +CO2

Pretpostavićemo da je masa smješe 100g

Gubitak je jednak masi CO2

m(CO2)=23g

n(CO2)=23/44 =0,5227mol

n(CO2):n(MgCO3)=1:1

m(MgCO3)=0,5227mol *84,3 =44g

m(MgO)=100g-44 =56g

w(MgCO3)=44/100=0,44 *100%=44%

w(MgO)=56/100=0,56*100%=56%