grami

Nenaaa's picture

Koliko grama ugljen dioksida nastaje sagorevanjm sa kiseonikom i 0,25g ugljen monoksida?

alexa996's picture

Ako sagori sav CO, onda je količina ugljenika u CO na početku i CO2 na kraju jednaka (jer sav C u CO2 potiče od C iz CO). Pošto jedan CO i jedan CO2 sadrže po isti broj C atoma, onda su i količina CO pre reakcije i količina CO2 posle nje jednake. m(CO)/M(CO) = m(CO2)/M(CO2)

Zamenom vrednosti ćete dobti: 0,25/28 = m(CO2)/44, pa je m(CO2) = 0,39 g.