Talozi

Acetofenon's picture

Znam da se talozi javljaju u obliku soli nitrata, sulfata i karbonata, ali kojih? Jel postoji neko pravilo po tome koji metal može sa kiselinama da gradi talog?

PS. Koje su soli slabi elektroliti? 

alexa996's picture

Nitrati su rastvorni. Nažalost, nema posebnog pravila, morate naučiti neorgansku hemiju. Ovde imate o rastvorljivosti: http://www.chem.sc.edu/faculty/morgan/resources/solubility/

Međutim, imajte u vidu da ni to nije univerzalno.

Kada objašnjavate rastvorljivost, morate posmatrati i promenu entalpije i promenu entropije. Teško je generalizovati ovu pojavu.

Slabim elektrolitima se obično smatraju jedinjenja čiji vodeni rastvori loše provode električnu struju.

Acetofenon's picture

Jel možemo sad da pređemo sa Vi na tebe? xD

Ovaj link je dosta pomogao. Hvala. :D

Znam to za slabe elektrolite, ali koje su soli slabi elektroliti? Znam da ih ima malo, ali ipak...

alexa996's picture

Ne znam za soli koje su slabi elektroliti. :)

Acetofenon's picture

Ok.

Sve u svemu, hvala. :D

alexa996's picture

Da se razumemo, nema soli koje su slabi elektroliti. :)

hemijalover's picture

Je l' možete ponovo da pošaljete taj link,izalazi mi nešto na engleskom nevezano za rastvorljivost.