Teski zadaci

Hemicar123's picture

Olimpijski bazen duzine 100m sirine 50m i visine 3m pun je vocdom,koliko ima molekula vode u tom bazenu

Acetofenon's picture

Te dimenzije ti određuju zapreminu. Bazen ti je u obliku kvadra čija je zapremina V=a*b*c

A tu su:

a- dužina

b-visina(dubina)

c- širina

V=a*b*c=15000m3

Pretpostavljam da je sobna temperatura čim spominju prostor, a ne sud, tako da:

Pri sobnoj temperaturi gustina vode je 1000kg/m3.

Odatle sledi m=g*V=15*106g

n=m/M=15*106/18=833333,3mol

N=n*N(avg)=833333.3*6*1023=5*106*1023=5*1029 molekula vode

Jel se uklapa s rešenjem?

 

NIhada's picture

Da li neko zna da mi odredi kvantne brojeve za predposljednju ljusku dusika