Zadatak

nolenk's picture

Koliko je grama natrijum

-
bikarbonata potrebno rastvoriti u 100 g vode da bi se dobio 5%
-
ni rastvor?
Marija 96's picture

mrastvarača= 100g

mrastvora(mr)=msupstance +mrastvarača(mras)

w=ms/mr

ms=mr*w

ms=(ms+mras)*w

ms=ms*w+mras*w

ms=0,05ms+100*0,05

ms=0,05ms+5g

ms-0,05ms=5g

0,95ms=5g

ms=5/0,95

ms=5,26317

masa natrijum bikarbonata je 5,26317g

Imaš li rezultat?

nolenk's picture

5:100=x:105   e sad me zanim odakle ovo 105?

Marija 96's picture

Koje 105,ne razumijem šta želiš da pitaš?

nolenk's picture

Pa ovako je profesorica postavila proporciju za ovaj zadatak.Zato mi nista nije jasno.

Marija 96's picture

Isti se rezultat dobija,ali baš ne znam šta je ona željela sa tom proporcijom.

Mogu samo da ga nagađam. Ali zadatak je potpuno tačan i na ovaj način na koji sam ja radila. .