Empirijska formula

Lazar Paunovic's picture

1.Koja je empirijska formula kristalohidrata koji se sastoji iz 23,25% Kalcijuma , 18,60% sumpora , 37,21% kiseonika i 20,93% vode ? (R: CaSO4X2H2O)

Marija 96's picture

w(Ca)=23,25%

w(S)=18,60%

w(O)=37,21%

w(H2O)=20,93%

n(Ca)=23,25g/40g/mol=0,58125mol

n(S)=18,6g/32g/mol=0,58125mol

n(O)=37,21/16=2,325625mol

n(H2O)=20,93/18=1,1627mol

sad ovo sve dijelis sa najmanjom brojnom vrijednoscu koju sam dobila racunajuci ,a to je 0,58125

1Ca

1S

4O                        Znači formula je CaSO4*2H2O

2H2O