hemija

nensi's picture

Zdravo,

Pripremam se za kontrolni koji mi je sutra i potrebna mi je pomoc oko ovih zadataka.

1.Odredi masu 3%-nog rastvora natrijum-hidroksida koji se utrosi ya potpunu neutraliyaciju 50g 5%-nog sirceta.

2.Plocica od gvozdja uronjena je u 50cm3 rastvora bakar(II)-sulfata.Nakon odredjenog vremena (kada se reakcija zavrsi) na plocici od gvozdja se izdvojilo 4.8g bakra.Odredi kolicinsku (molarnu) koncetraciju rastvora.

3.Koliko grama cistog natrijum-hidroksida treba dodati u 80g rastvora sulfatne kisjeline s masenim udjelom kisjeline W= 0.098 da bi se kisjelina potpuno neutralisala?

Marija 96's picture

1. m(NaOH)=?

w=0,03

m(CH3COOH)=50g

w=5%

ms(CH3COOH)=w*mr=50g*0,05=2,5g

n(sirceta)=2,5g/60=0,04166mol

CH3COOH+NaOH--> CH3COONa+ H2O

n(NaOH):n(CH3COOH)=1:1

n(NaOH)=0,04166mol

m(NaOH)=0,0416*40 =1,6667g

w=ms/mr

mr=ms/w=1,6667g/0,03=55,55g

2.Fe+CuSO4--->  Cu+FeSO4

n(Cu)=4,8g/64g/mol=0,075mol

n(Cu):n(CuSO4)=1:1

n(CuSO4)=0,075mol

V(CuSO4)=0,05dm3

c=n/V=0,075mol/0,05dm3=1,5mol/dm3

3.m(NaOH)=?

m(H2SO4)=80g

w=0,098

2NaOH+H2SO4---> Na2SO4+2H2O

w=ms/mr

ms=mr*w=80g*0,098=7,84g

n(H2SO4)=7,84/98=0,08mol

n(H2SO4):n(NaOH)=1:2

n(NaOH)=2*n(H2SO4)=2*0,08mol=0,16mol

m(NaOH)=0,16*40=6,4g