Ugljovodonici- zadaci :)

kristinadjx's picture

Adicijom broma na 0,01 mol alkena dobija se 3,7g adicionog proizvoda. Napisati molekulsku formulu tog alkena.

 

Hvalaaa :)

petar7's picture

Taj alken ima formulu C15H30.