zadaci

nevenicaa's picture

Koju zapreminu H3PO4 masenog udela 41% i gustine 1,26g/cm³ treba uzeti za pripremanje 500cm³ rastvora, kolicinsle koncentracije 0,2 mol/dm³?

Acetofenon's picture

 

w=41%=41/100=0.41

p=1.26g/ml

V=500cm3=0.5L

C=0.2mol/L

===========

V=?

n=C*V=0.1mol

mrs=nM=9.8g

mr=mrs/w=23.9g

V=mr/p=0.02L

Jel se uklapa sa rešenjem?