Tacka mrznjenja

pahuljica's picture

Rastvor koji sadrzi 10g KNO3 u 1kg vode mrzne na -0,344"C.Izracunati stepen disocijacije KNO3.Kk(H2O)=1,86 (R=85%)

milicaradenkovic's picture

dT=Kk*b*i

b=n/m(rastvaraca)

n=m/Mr=10/101=0.099mol

b=0.099/1=0.099 mol/kg

i=dT/Kk*b

i=0.344/1.86*0.099=1.868

i=1+alfa*(n-1)

KNO3------------------>K+ +NO3- n=2 jer ima 2 jona.

i=1+alfa*(2-1)

i=1+alfa

alfa=i-1=1.868-1=0.868=86.8 %

pahuljica's picture

Hvala,lose sam oduzela pa mi nije bilo tacno