Gasni zakoni

coje777's picture

U sudu zapremine 2 dm3 nalazi se 16 g CO2 na 20 oC. Izračunati masu azota koju treba uneti u sud da bi se pritisak povećao tri puta. Odrediti molske udele gasova u smeši.

rize's picture

v=2dm3

m(CO2)=2g

m(N2)=?

P2=3P1

-------------------------------

d gustina je proporcionalna pritisku, ako se d poveća 3 puta, onda se i pritisak poveća 3 puta.

d=m/V

d=2g/2dm3

d=1g/dm3

d2=3g/dm3

m2=3gx2

m2=6g

m2=m(CO2)+m(N2)

m(N2)=6g-1g

m(N2)=5g

ali onda ne znam čemu temperatura? voljela bih da još neko odgovori na ovo

 

 

MilaStefanovic's picture

Ja mislim da treba ovako:

pV=nRT

p1=n1RT/V  n1=m/Mr (CO2)  n1=16g/44g/mol=0.36mol 

p1=0.36mol*8.314J/Kmol*293K/2  p1=442.9 KPa

p2=3p1  p2=1328,73 KPa ===> parcijalni pritisak azota je po Daltonu: 1328.73-442.9=885.83KPa

n2=pV/RT = 885.83*2/8.314*293 = 0.73mol

m=n*Mr  m=0.73mol*28g/mol=20.36g

Je l imas resenje?

buduci_student's picture

Mislim da je tacno (ovaj drugi nacin)