Organska hemija zadaci

milash91's picture

Pozdrav,potrebna su mi resenje dva zadatka,ako nije problem.

Prvi: Odredi molekulsku formulu ugljovodonika sa otvorenim nizom C atoma ako se pri sagorevanju 0,1mol tog ugljovodonika dobije 5,4g H2O i 8,96 dm3 ugljen IV oksida.Napisati racionalnu strukturnu formulu i izomere

Drugi: Odredi molekulsku formulu alkina kada se znabda pri potpunoj adiciji broma na 0,1g tog alkina nastaje 37,4 g adicionog proizvoda.

Hvala!

Marija 96's picture

Imaš li rješenja?

milash91's picture

Za oba zadatka je resenje butin C4H6,samo ne znam postupak

Marija 96's picture

Prvi

n(H2O)=5,4/18 =0,3mol

n(CO2)=8,96/22,4 =0,4mol

n(H):n(H2O)=2:1

n(H)=2*n(H2O)=0,6mol

n(C):n(CO2)=1:1

n(C)=0,4

n(C):n(H)=0,4:0,6 pomoziti sa 10

n(C):n(H)=4:6

C4H6

 

Marija 96's picture

0,1g:37,4 =1mol :x

0,1x=37,4

x=374g/mol

ovo je molarna masa proizvoda

Znamo da kada imamo alkin ,da bi doslo do potpune adicije broma ,moramo da dodamo dva mola Br2,onda u ovom proizvodu imamo 4 atoma broma .

374g/mol =4*Ar(Br)+Mr(CyHx)

374g/mol =320+Mr(CyHx)

375-320 =Mr(CyHx)

54=Mr(CyHx)

Imamo opštu formulu alkina CnH2n-2

54=12n+2n-2

56 =14n

n=4

C4H6