uzorak tečne vode

Acetofenon's picture

Koliku zapreminu ima uzorak rečne vode(p=1g/ml) koji sadrži 3,6*10^20 atoma kiseonika?

milicaradenkovic's picture

Ja mislim da je resenje

n(O)=N(O)/Na=3.6*10(20)/6*10(23)=0.0006 mol

n(H2O)=n(O)=0.0006 mol

m(H2O)=n(H2O)*Mr=0.0006*18=0.0108 g

V(H2O)=m(H2O)/ro

V(H2O)=0.0108/1=0.0108 ml

Acetofenon's picture

Jeste, uklapa se. Hvala. :)