VIa grupa

todorovic's picture

Kako se menja afinitet prema elektronu elemenata VIa grupe sa porastom rednog broja?

milicaradenkovic's picture

U grupi afinitet prema elektronu opada tako da sa porastom rednog broja u VI grupi afinitet opada.