imenovanje formula

n123456's picture

kako se kod alkana, alkena i alkina imenuju formule? mislim na ono kad nam je data strukturna formula  i treba napisati njen naziv