Stehiometrija

Kaca Bozovic's picture

Treba mi pomoc oko zadatka

Izracunati koliko grama MgO nastaje pri sagorevanju 12g magnezijuma na vazduhu

Acetofenon's picture

2Mg + O2 = 2MgO

40g MgO : 24g Mg = x : 12g Mg

x=20g MgO

Jel se uklapa?

Kaca Bozovic's picture

Hvalaa puno