Organska hemija

bojana888's picture

trans-dekalin je stabilniji od svog cis-izomera, ali je cis-bicikloheptan stabilniji od svog trans izomera. objasnite

 

milicaradenkovic's picture

Trans dekalin je stabilniji od cis dekalina jer kod cis dekalina u njegovoj strukturi postoji okretanje prstena sto kod trans dekalina ne postoji jer bi doslo da pucanja C-C veze.

Prelaskom sa troclanog u sestoclani prsten unistava se ugao veze oba prstena izazivajuci naprezanje ugla. Ovo je mnogo ozbiljnije u trans polozaju nego u cis i zbog toga je cis biciklo(4.1.0)heptan stabilniji od trans izomera.

MarijaLazarevic123's picture

U 2mol H2O

koliko ima:a)grama    b)molekula

U 120g NaOH

koliko ima:a)mol NaOH  b)molekula NaOH

 

Djordjebat95's picture

Zašto je cis biciklo(4.1.0)heptan stabilniji od svoga trans izomera? Zašto formaldehid ima veci dipolni momenat od fozegena? 

milicaradenkovic's picture

Prvi deo pitanja ti je resen u prethodnom komentaru