dehidratacija alkohola

atomcic's picture

Koje tvrdjenje nije tacno u odnosu na jedinjenje nastalo dehidratacijom 1-propanola:

1) adicijom HCl daje 2-hlorpropan

2) pokazuje geometrijsku izomeriju

3) hidrogenizacijom daje ugljovodonik molekulske formule C3H8

4) podleze oksidaciji sa KMnO4 u baznoj sredini

5) adicijom vode u prisustvu H2SO4 daje alkohol

Acetofenon's picture

Pod 2, jer propen na jednom od sp2-hibridizovanih C-atoma ima dva ista supstituenta, te nema cis-trans/geometrijsku izomeriju.

atomcic's picture

Hvala.