rastvorljivost

hemija5's picture

Izracunajte koliko grama FeSo4*7H2O treba rastvoriti u vodi da bi se dobilo 400g 4,2% rastvora FeSO4

Resenje 30,75g

buduci_student's picture

ω=mrastvorene supstance/mrastvora

mrastvora=mrastvaraca+mrastvorene supstance

mrastvorene supstance=0.042*400g=16.8g

M(FeSO4):M(FeSO4x7H2O)=16.8g:x

151.9g/mol: 278 g/mol=16.8g:x

x*151.9=278*16.8

x=(278*16.8)/151.9

x=30.75 g

hemija5's picture

Hvala

buduci_student's picture

Nista